Sa-mp

apie sa-mp
 
rodiklisDUKIeđkotiNariř sŕrađasVartotojř grupësRegistruotisPrisijungti

Share | 
 

 ARG SERVERIS STARTAVO

Rodyti ankstesnć temŕ Rodyti sekančiŕ temŕ Go down 
AutoriusPraneđimas
maxtigers
Naujokas
Naujokas


Praneđimř skaičius : 1
Join date : 2012-10-20

RađytiTemos pavadinimas: ARG SERVERIS STARTAVO   Đt. 10 20, 2012 9:36 pm

SERVERIO IP 5.42.101.179 cheers cheers
**Naujai pasirodes ARG-Serveris affraid
Administracija yra labai atsakinga kuri priziuri atsakingai serveri.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Kodël San-Fierro?

Kaip ţinome, San-Fierro yra nuvalkiotas miestas, tačiau điame mieste yra tikrai ne vienas serveris, bet tie serveriai nëra labai jau ádomus vien del savo ţaidëjř kiekio ar kitokiř dalykř.. Mes stengsimes San-Fierro miestŕ atgaivinti műsř serverio zonoje, bei árodyti, kad đis miestas bent pas mus gali bűti neblogiausias.

Pagr. Administracija:
Grig_Juppy
Julius_Rakauskas
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Dabar điek tiek apie serverio sistemas:

Namř sistema:
•Taigi norint turëti namŕ reikës turëti kiđenëje daug pinigř. Vëliau galësite iđsiringti norimŕ namŕ ir já nusipirkti ,namř komandos paprastos /namai


Transporto sistema: What a Face
•Norint turëti savo nuosava transporto priemonć reikës biđki patrumpinti kiđenć. Ji kainuos nedaug, bet ir nemaţai. Transporto priemonć nusipirkćs galësi reguliuoti su komandomis ar jŕ parduoti kaţkam kitam.

Verslř sistema:
•Yra paprasta, nusiperkat, ir gausit á minutć kaţkokia tai suma.Priklausys kiek tas verslas kainuoja.Verslai yra brangűs, tad turësite susitaupyti.


Telefonř sistema rendeer
•Ţmogus nusipirkćs telefonŕ privalo já ijungti. /ijungti - /isjungti
•Nusipirkes telefono papildyma turite papildyti sŕskaita. /papildyti [suma]

gaujř sistema
• Kiekvienas ţaidëjas turintis 25000 xp ir daugiau galës turëti gauja.
• Kiekvienos gaujos vadas galës leisti gaujiniui pasikeisti skinŕ.
• Kiekvienos gaujos Vadas gali pakviesti ţaidëjř á savo gaujŕ. SERVERIO IP 5.42.101.179
• Kiekvienos gaujos Vadas gali iđmesti ţaidëjus iđ savo gaujos.
• Kiekvienos gaujos nariai gali palikti jŕ.
• Informacija apie ţaidëjo gaujŕ.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

•Ekonomika: serveryje yra subalansuota ekonomika. Pinigai yra gana vertingi, nes yra uţdirbama nedaug, o mađinos, verslai, namai ir visa kita kainuoja tikrai nemaţai.

•Policija - Policijos darbas aktyviai priţiűrëti miestŕ, saugoti ţmones, sulaikyti nusikaltëlius.

•TAXI -Turi savo mađinas ir vaţinëja kiek vienas sau.

•Mechanikai – jie taiso mađinas, nutempia á auto servizus, pildo degalus arba nutempia á degalines

•GAUJOS – Gaujos yra dvi ir jos muđasi ir kovoja tarpusavá. Bei ginta savo teritorijŕ ir bando jŕ iđplësti kiek galima daugiau.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
DËMESIO!!!
KOLKAS ĐIS SERVERIS YRA ANT HAMACHI LAIKUI BËGANT BUS HOSTAS SERVERIS PAKANKAMAI LAIKOMAS lol!

HAMACHI ID:

Nokiax 1
Nokiax 2
Nokiax 3
Nokiax 4
Nokiax 5

visř slaptaţodis: 123 SERVERIO IP 5.42.101.179 Wink

Ačiű uţ dëmesá ir laukiame jűsu serveryje Wink
Atgal á virđř Go down
Perţiűrëti vartotojo aprađymŕ
 
ARG SERVERIS STARTAVO
Rodyti ankstesnć temŕ Rodyti sekančiŕ temŕ Atgal á virđř 
Puslapis 11

Permissions in this forum:Jűs negalite atsakinëti á praneđimus điame forume
Sa-mp :: Sa-mp :: Sa-mp Serveriai-
Pereiti á: